Już wkrótce...

AGENDA

8:30-9:30
REJESTRACJA

9:30-10:00
Wartość dodana z Big Data w analizie behawioralnej klienta
Grupa Wirtualna Polska Sp. z o.o.
Prelegent: Paweł Ładyżyński
Opis prelekcji:
Umiejętność przetwarzania danych dotyczących klientów jest niezbędna dla pozyskania kluczowych informacji prowadzących do doskonalenia oferowanych produktów, a tym samym zwiększenia sprzedaży. Jak ujarzmić ogrom danych i wydobyć z nich interesujące informacje? Co można dzięki temu osiągnąć? Jaka jest wartość dodana interdyscyplinarnej eksploracji morza danych?

10:00-10:30
Making Data Work, czyli jak przemienić big data w smart data
Beyond.pl
Prelegent: Zuzanna Łuszczewska
Opis prelekcji:
Big Data – trend, głośne hasło, czy zaplanowana strategia? Gdzie przebiega granica między logicznym i zaplanowanym zbieraniem danych a zwykłym zbieractwem? Jak stworzyć odpowiednie zaplecze do przechowywanie danych? I jak ustrzec się przed budową archiwum, z którego nikt nie może skorzystać?

10:30-11:00
Viz your Big Data, jak pokazać to co najważniejsze
ASTRAFOX Sp. z o. o.
Prelegent: Piotr Reszka
Opis prelekcji:
Analiza olbrzymich zbiorów danych ma zawsze kilka aspektów. Poza tymi oczywistymi technicznymi, istotne jest zagadnienie samego pokazania danych, które wymaga podstawowej wiedzy na temat percepcji człowieka i jego podstawowego zmysłu – wzroku.
Jak nie utonąć w morzu rozwiązań i wybrać to właściwe? Jak szybko osiągnąć efekt wow? Demo live przy użyciu Tableau i Google Big Query.

11:00-11:15
PRZERWA

11:15-11:45
Jak dopasować się do potrzeb klienta – Big Data narzędziem do wsparcia biznesowych decyzji.
emnos / LOYALTY PARTNER POLSKA Sp. z o.o.
Prelegent: Rafał Latkowski
Opis prelekcji:
Nowe źródła danych (w tym IoT) wraz nowym wykorzystaniem dotychczasowych danych tworzą unikalną szansę dużo lepszego poznania klientów.
Wiedza płynąca z tych źródeł umożliwia lepsze zrozumienie potrzeb klientów oraz adekwatne zarządzanie ceną, produktem, itp., w celu uzyskania obopólnych korzyści.

11:45-12:15
„Big Data jako wsparcie realizacji strategii organizacji” – pokazana na przykładzie wdrożenia Big Data w firmie telekomunikacyjnej
T-MOBILE POLSKA S.A.
Prelegent: Mirosław Deja
Opis prelekcji:
• Przykład wdrożenia Big Data w branży telekomunikacyjnej w celu wsparcie realizacji strategii organizacji
• Jak budować przewagę konkurencyjną z wykorzystaniem rozwiązań klasy Big Data
• Customer Focus – analityka dla wsparcia budowy produktów i usług ukierunkowanych na budowanie satysfakcji klientów

12:15-12:30
PRZERWA

12:30-13:00
Big Data w strategii przedsiębiorstwa
Grupa Allegro Sp. z o.o.
Prelegent: Radosław Kita
Opis prelekcji:
Big Data na trwałe zagościło w strategii wielu przedsiębiorstw. Chciałbym omówić najsilniejsze i najsłabsze strony technologii wykorzystywanych w Big Data. Również chciałbym się pokusić o ocenę do jakich zagadnień warto używać nowego podejścia, a w przypadku których problemów raczej nie ma szansy się sprawdzić.

13:00-13:30
Metody prowadzenia analizy Big Data na rynku energetycznym
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Prelegent: Grzegorz Koloch


13:30
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI / LUNCH

SPONSORZY
 

WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA
 
  FUNDATORZY NAGRÓDPATRONI MEDIALNI
 
               
   
                 
       

ORGANIZATOR

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress